Ο Δημήτριος Μπενέκος σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από την οποία πήρε κατόπιν και το διδακτορικό δίπλωμά του. Από το 1972 μέχρι το 1975 φοίτησε στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Νυρεμβέργης-Έρλαγκεν / Γερμανία και δίδαξε παιδιά ελλήνων μεταναστών σε δημόσια γερμανικά σχολεία σε Νυρεμβέργη και Χέρτεν. Από το 1983 μέχρι το 2003 ήταν αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ως ειδικός σύμβουλος για θέματα Ελληνισμού. Από το 2004 μέχρι το 2014 δίδαξε ως Λαογράφος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2007 ήταν πρόεδρος του τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει συγγράμματα και άρθρα για τον ελληνικό Λαϊκό πολιτισμό και την Εκπαίδευση, τη Λαογραφία, τη μεταναστευτική Λογοτεχνία, την Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας και έλαβε μέρος στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

Dimitrios Benekos hat Philologie an der Philosophischen Fakultät der Universität Ioannina/Griechenland studiert und später an der gleichen Fakultät promoviert. Von 1972 bis 1975 Studium an den Universitäten Bonn und Nürnberg-Erlangen. Dann Unterrichtung griechischer Migrantenkinder an öffentlichen Schulen in Nürnberg und Herten. Von 1983 bis 2003 Fachberatertätigkeit für Bildungsfragen der griechischen Kinder mit Migrationshintergrund am Landesinstitut für Schule Nordrhein-Westfalen. Von 2004 bis 2014 unterrichtete er Volkskunde an der Universität Thessalien/Griechenland. Im Jahre 2007 war er Vorsitzender der Abteilung für die Primarerziehung des Pädagogischen Instituts in Athen. Er hat Bücher und Artikel über die griechische Volkskultur und Erziehung, die Volkskunde, die Migrationsliteratur, die griechische Volksgruppe in Deutschland veröffentlicht und auch als Mitautor für das Erstellen von Lehrbüchern in Deutschland und Griechenland gewirkt.

Τα άρθρα μου στον Τύπο
Trigono
e-thessalia