*** Μόλις κυκλοφόρησε!

Έλμουτ Σέφελ. Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος.

Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής

Βόλος 2017

ISBN 978-960-7128-03-4

* * *

*** Neue Ausgabe !

Helmut Scheffel. Ein Konsul mit Zivilcourage.

Zwischen Pflicht und Moral

Volos 2017

ISBN 978-960-7128-03-4

 

Verkauf / πώληση:

Deutschland: Gikas Verlag, Nürnberg. E-mail: kostas@gikas.net , Tel.: 0049 (0)911 264354, 266538

Eλλάδα: Βιβλιοπωλεία „Παιδεία„, Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα

 

Τα άρθρα μου στον Τύπο
Trigono
e-thessalia