Έλμουτ Σέφελ. Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος.

Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής

Βόλος 2017

ISBN 978-960-7128-03-4

***

Helmut Scheffel. Ein Konsul mit Zivilcourage.

Zwischen Pflicht und Moral

Volos 2017

ISBN 978-960-7128-03-4

Τα άρθρα μου στον Τύπο
Trigono
e-thessalia